En studie av hur sjuksköterskor mår under pandemin ska genomföras, rapporterar SVT Dalarna . 4 000 sjuksköterskor från hela landet och från olika specialiteter inom vården ska få svara på en enkät, och studien leds av forskare vid Högskolan i Dalarna. –