Krisberedskapen måste stärkas, beslut om ansvar måste fattas snabbare och budskap från statliga myndigheter ska samordnas. Det är slutsatser som Sveriges kommuner och regioner (SKR) drar efter coronapademin.