När inte anhöriga själva kan vara med och vaka vid en patients sista tid i livet kan ofta personal från sjukhuskyrkorna närvara. Men när smittspridningen har varit som värst har inte heller de kunnat vaka. – Det har gjort något mig. Att jag som är kallad, inte kan gå, säger diakonen Carina Thörn.