”Vi avlastar varandra på ett sätt som vi inte kunde innan.”