Coronapandemin tycks ha haft en viss effekt på bostadsmarknaden. När det går upp för allt fler att distansarbete fungerar bra behöver man inte längre bo nära jobbet. En plats som lockar till sig distansarbetare är Gotland.