Under torsdagen besöker högerextremisten Rasmus Paludan Frölunda, Borås och Trollhättan. Paludan har gjort sig känd för att bränna koraner, och tidigare sammankomster har lett till våldsamma upplopp. På förmiddagen är han på plats i Frölunda, liksom polisen.