Befälhavaren på ett tankfartyg, flaggat i Bangladesh, har dömts till 50 dagsböter sedan fartyget släppt ut palmolja utanför…