Plats för mer än dubbelt så många åskådare som i Göteborg.