Flera instanser hade krävt att ansökan från Kaunis Iron skulle avvisas.Mark- och miljödomstolen ger nu klartecken till att fortsätta – men begränsar kraftigt Pajalagruvans verksamhet, skriver SVT Norrbotten.