Flygbolaget gick med på att betala ersättning till Pablo Acosta Gomez som tvingats av flygplanet. Men inte som diskrimineringsersättning – vilket gjorde att själva diskrimineringsfrågan inte prövades. Nu prövar Högsta domstol upp fallet för att granska frågan om man kan betala sig fri från en prövning.