Stora problem i trafiken i södra Sverige – lastbilar har kört fast.