Gårdagens Smålandsposten gav vid handen att Tingsryds kommun gjort flera felaktiga ekonomiska prognoser och plötsligt måste hantera ett underskott som överstiger fjorton miljoner kronor. Det är framför allt Vård- och omsorgsnämnden och Bildningsnämnden som gått back, lite drygt tio miljoner respektive en bit över fyra miljoner.