Ewa håller högsta knop. Men vem ska följa i hennes spår?