153 barnläkare skriver öppet brev till politiker • Stor oro över hur vården påverkas.