Till Barnahus i Borlänge kommer barn som har blivit utsatta för eller bevittnat våld i nära relation eller sexualbrott oavsett relation. Dit kommer även de som behöver höra barnens berättelse, till exempel polis, åklagare och socialtjänst.