Oxford-universitetet har pausat administreringen av doser av det covidvaccin om som man utvecklade ihop med Astra Zeneca. Orsaken är den möjliga kopplingen mellan vaccinet och blodproppar. Hittills har vaccinet getts i tiotals miljoner doser i över 70 l