På havsbotten norr om Gotland står ett ovanligt välbevarat skepp som var samtida med Christopher Columbus. Med hjälp av 3D-teknik har forskarna sett att både master och kanoner är intakta. – Det är bättre bevarat än Vasaskeppet, säger professor Johan Rönnby.