13 personer i Stockholms län har insjuknat i legionella under juni månad. Det är en anmärkningsvärd ökning. Några av de drabbade är mer allvarligt sjuka och får intensivvård.