Den tropiska stormen Barry ökade i styrka och uppgraderades under lördagen till en kategori 1-orkan i samband med att den närmade sig kusten i delstaten Louisiana, där offentliga skyddsrum har förberetts på flera platser och folk uppmanats lämna sina bostäder i tid. Efter att ha nått land nedgraderades Barry sedan till en tropisk storm igen.