Framtidskoncernens årliga mätning av kundnöjdheten bland sina hyresgäster visar att de generellt sett är nöjda med bemötandet från sin hyresvärd och boendet i stort, men att otryggheten ökar i vissa områden. – Det är tråkigt att få en sådant besked. Men det är ju så det ser ut i samhället i stort, säger Ann Törnblom, kommunikationschef på Framtidskoncernen.