Nästan en månad har gått sedan Ostindiefararen Götheborg, för första gången på sex år, kastade ankar och lämnade hemmahamnen på Hisingen.Seglatsen gick till Stockholm, och under söndagen stävade hon åter upp för Göta älv.– Kaptenen har berättat att de var dubbelt så många i besättningen förr i tiden, helt enkelt eftersom man räknade med ett visst svinn, säger jungman Edith Grundberg, 18.