Har sopat till varandra helt öppet • Fem motsättningar som spär på konflikten.