Irland har haft några av de hårdaste abortlagarna i Europa. Men sedan årsskiftet är det möjligt att avsluta en graviditet på laglig väg i landet. Många läkare tvekar dock kring att utföra ingreppen - vilket bland annat motiveras av oklara riktlinjer. En ny era för irländska kvinnor.(TT)