Trafiksäkerheten är under all kritik. Det menar boende som måste korsa väg 288 vid Spånga vägskäl. Föreningen Tunatorget har lyft frågan till ansvariga i Region Uppsala. – Det behövs göras något, innan det sker en dödsolycka här, säger Rut Boström, sekreterare för föreningen.