Brutna handleder, brutna fötter, brutna ben. Den senaste tidens halka avspeglas på akuten på Mölndals sjukhus, där antalet patienter på några få dagar har fördubblats. – Håll er hemma om ni kan, vädjar ortopedläkaren Anders Jönsson.