Konflikten mellan Ukraina och Ryssland får också konkreta kyrkorättsliga följder. Ett östortodoxt kyrkomöte har beslutat att erkänna den ortodoxa kristenheten i Ukraina som fristående från den ryska - något Moskva har varnat för.(TT)