Antalet orosanmälningar ökade för samtliga kommuner inom lokalpolisområde Kristinehamn under 2022. Där använder sig polisen av en områdespolisgrupp som jobbar mer riktat mot ungdomar. – Jag ser det som positivt att vi inom polisen är aktiva och lämnar över uppgifter som andra kan följa upp, säger Anders Ärlandsback, gruppchef för områdespolisgruppen.