Den amerikanska sysselsättningsstatistiken stod i fokus på fredagen. När den släpptes vid 14.30-tiden stod det klart att jobben ökat mycket mer än väntat, att arbetslösheten sjunkit något och att lönerna stigit.