Underskott på 40 000 bostäder per år väntas • ”Kan bli 90-talsscenario.”