17 av 21 län rapporterar om fortsatt trängsel i kollektivtrafiken i rusningstid. Det visar en sammanställning från landets länsstyrelser. Bland länen finns också en oro för ökat resande inför höst-och vintersäsongen.