Den här veckan pågår förhandlingarna i mark- och miljööverdomstolen om SMA minerals utökade kalkbrytning i Klinte på mellersta Gotland. I likhet med tidigare fall så finns också här ett motstånd.