Vissa elever riskerar att hamna i kläm, varnar Lärarförbundet.