Kulturhistoriska byggnader brinner även i Sverige. Beredskapen för att skydda dessa blir allt bättre runt om i landet — men skillnaderna är stora.