Efter många turer under många år – nu väcks återigen oron för att en ny regering ska innebära stopp för byggandet av Norrbotniabanan som ska gå längs Norrlandskusten. I expansiva Skellefteå väntas det otåligt på en perrong som inte finns.