Extremhögerpartierna avancerade på bred front i Europa medan de gröna och liberala partierna backade. Det kan medföra konsekvenser för EU:s klimatpolitik, och påverka svenska företag som driver den gröna omställningen. – För oss är industrins konkurrenskraft lika med en ambitiös klimatpolitik, säger Jennie Cato, samhällspolitisk chef på Scania.