Amnesty, Civil Rights Defenders och Greenpeace: Lagarna som tillämpas står inte längre i proportion till handlingen.