Ses som ledtråd i kallt fall om 16-åring som försvann från tvättomat i Oklahoma 1976.