Marie Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Borlänge kommun berättar om tankarna efter den andra skolbranden på kort tid i kommunen.