Varje år söker tusentals kvinnor och barn skydd på landets kvinnojourer. Men flera kommuner i Jönköpings län saknar en kvinnojour.