Den gamla brandstation på Solbacken har renoveringsbehov och därför beslutade Skellefteå kommun att bygga en ny brandstation på Hedensbyns industriområde. Men nu är räddningstjänsten oroad över att flytten kommer att bli en försämring på flera punkter. – Vi har tagit upp frågan en gång till och det har gjorts flera utredningar, och vi har landat i att en flytt kommer bli en jättebra lösning,...