Hur det än blir så blir det inte en “mittenregering”. Viktors val förklarar varför