I andra vågen av pandemin finns ingen borgfred.Oppositionen famlar efter sin roll i ett läge där de förväntas söka konflikt. Men har de förstått hur regeringen tänker?I regeringskansliet finns tunga röster som är övertygade om att corona är det nya normala. Att vaccin inte kommer vara räddningen. Och att all politik de närmaste tio åren kommer vara pandemipolitik.– Man kommer nog aldrig kunna...