Socialdemokraterna är inte emot försäljningen av fastigheterna i kommunens lokalpool. De menar dock att det är viktigt att det tas hänsyn till den kulturhistoriska delen gällande byggnaderna.