För lite pengar till förskolan, låga mål kring bostadsbyggande och ojämlik fördelning av resurserna.