Oppositionen i Eskilstuna riktar nu stark kritik mot majoritetens förslag om att införa förskoleplikt för barn till föräldrar med försörjningstöd. Kristdemokraterna menar att föräldrarna måste ha rätten till valfrihet.