Det omstridda bygget av kvarteret Plankan på Södermalm har satts på paus då Svenska bostäder och entreprenören Serneke blivit oense om vem som ska betala för de fördyrade byggkostnaderna. – Det är olyckligt för våra hyresgäster som fått bo i en byggarbetsplats nu drabbas. Entreprenören hävdar att skälet är att det finns obetalda fakturor men vi menar att vi inte fått underlag för ett antal...