Projektet Omstart finns i 9 av länets 10 kommuner och hjälper unga som varken studerar eller arbetar. Enligt regionen så väntas över 330 personer i åldrarna 15-24 att delta. – Det är inte ett alternativ att inte jobba med den här målgruppen, säger Ida Thunholm, projektledare Region Gävleborg.