Företag vill utvinna metaller som behövs för den gröna omställningen.