På Andersberg har hälften av skjutningarna i Halmstad de senaste fem åren ägt rum. Stadsdelen är av polisen klassad som ett av Sveriges utsatta områden. De senaste tre åren har polisen jobbat med en ny metod. – Vi söker upp ungdomarna och pratar med dem och försöker skapa en relation, säger Joachim Rolf som är ansvarig för områdespolisen i Halmstad.