Samtidigt som många fler under hösten söker hjälp vid hälsocentralerna i Skellefteå har regionen inte fått de hyrläkare de beställt. Det har enligt Regionens områdeschef spillt över på bland annat akuten.